Zorgen om nieuw Vervoerplan Connexxion

Tijdens het reguliere overleg met Wethouder Augustijn, belast met onder andere verkeerszaken, heeft de Stadspartij Den Helder haar bezorgdheid geuit over enkele aanpassingen in het nieuwe vervoersplan van Connexion.

De fractie van de Stadspartij Den Helder maakt zich met name zorgen over een drietal wijzigingen.

Buslijn 30 (Den Helder – Julianadorp – Schagen)
Met name maken wij ons zorgen over buslijn 30 van Den Helder naar Julianadorp en Schagen. De frequentie van de ritten wordt verminderd van twee keer naar slechts een keer per uur, zelfs tijdens de spits, terwijl de bus volgens het oude schema al vaak vol zat. Wij voorzien problemen hierdoor.

Buslijn 34 (Schooten – Baljuwstraat – Winkelcentrum de Schooten)
Een ander punt van zorg betreft buslijn 34, die door de Schooten rijdt. Deze zal niet langer door de Baljuwstraat gaan met de halte bij Winkelcentrum de Schooten. Vooral voor ouderen wordt dit beschouwd als een beperking, en we verwachten dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de WMO-taxi.

Buslijn 135 (Den Helder Centraal – Hoorn via Torplaan)
Tot slot, buslijn 135 van Den Helder Centraal naar Hoorn via de Torplaan, stopt volgens het nieuwe schema niet meer. Dit lijkt ons een gemiste kans.

Na een constructief gesprek heeft Wethouder Augustijn aangegeven onze opmerkingen te zullen onderzoeken. We wachten dit onderzoek en de uitkomsten af en gaan er graag over in gesprek.

2 reacties

 1. Geacht bestuur,

  N.a.v. de antwoorden van het college die de vervoersplan van Connexxion niet zo slecht vinden het volgende.

  Lijn 30.
  Dat deze lijn , die enkele jaren geleden nog een kwartier dienst reed en nu word teruggeschroefd naar een UURDIENST omdat de reiziger klaarblijkelijk het Centrum niet als reisdoel hebben is flauwekul.

  Dat de reis via Schagen en vervolgens doorreizen met NS goedkoper is dat klopt grofweg 1 a 2 euro per rit ( zie oa ov 9292 ).
  De reis via Den Helder zuid ( halte Dorperweert ) is sneller dan via Schagen. Alles ten noorden van de halte Dorperweeth is sneller .

  Dat het college verder geen maatregelen neemt is een schande.

  Lijn 34.

  Dat deze Lijn nu van/ naar station Zuid gaat rijden zal GEEN extra reizigers opleveren. Dit is in het verleden ook het geval dat dit betekend dat de halte met name de Golfstroom dupeert staat NIET in verhouding met de voorgestelde prognose die de wethouder U verteld.

  Ik krijg vaak ook de indruk van de ambtenaren die ik krijg inzake OV dat men weinig kaas van de materie hebben gegeten en alles maar klakkeloos aannemen wat de in dit geval Connexxion vertellen.

  Indien er GEEN aanpassingen komen dan kan je net zo goed het hele OV in onze stad opdoeken.

  Ik heb U ,raad , diverse keren geschreven over de droeve staat van het OV in Den Helder. Helaas moet constateren dat dit klaarblijkelijk geen enkele reactie van de Raad heeft plaats gevonden.

  Met vriendelijke groet
  Edwin de Hond

 2. Hi Edwin,
  We delen je zorgen en zullen bij de wethouder blijven aandringen om onze zorgen te bespreken, zodat zij in haar overleg met Connexion kan aangeven dat de druk vanuit de gemeenteraad groot is. We lichten het meer toe in dit artikel. Als je meer suggesties of ideeën hebt over hoe we Den Helder toegankelijker kunnen maken ben je altijd welkom om hier met ons in de fractie over te spreken!