Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stadspartij Den Helder is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 816365787. Door deze registratie zijn giften aan de Stadspartij Den Helder aftrekbaar van de belasting.

Download

Rapportage

Webpagina

Registratie