februari 8, 2024

Bus door Den Helder
Fractie
Nadine Gatowinas

Zorgen om nieuw Vervoerplan Connexxion

Tijdens het reguliere overleg met Wethouder Augustijn, belast met onder andere verkeerszaken, heeft de Stadspartij Den Helder haar bezorgdheid geuit over enkele aanpassingen in het nieuwe vervoersplan van Connexion.

Lees verder >