Home » ANBI status

ANBI status

De Stadspartij Den Helder is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn uw giften aan de Stadspartij Den Helder aftrekbaar van de belasting.

In de linken hieronder kunt u een verantwoording vinden over de Stadspartij Den Helder, zoals deze ook door de Belastingdienst wordt gevraagd. Wij willen u graag deze informatie geven, omdat we open willen zijn naar u als ondersteuner van onze politieke vereniging.

Onze ANBI status

Anbi rapportage 2020