Nieuws

Het laatste nieuws vanuit de partij, gemeenteraadsfractie en raadscommissies.

Fractie
Stadspartij Den Helder

Reactie op statement fractie Beter voor Den Helder

Gisteren hebben zowel de fractie als het bestuur gezamenlijk een verklaring gestuurd naar de andere partijen, waarin we reageren op het besluit van de fractie van Beter voor Den Helder om zich terug te trekken uit de coalitie.

Lees verder >
Wethouder Pieter Kos plant bomen met leerlingen.
Nieuws
Stadspartij Den Helder

Pieter Kos keert niet terug in een nieuw college

Afgelopen vrijdag heeft onze Wethouder Pieter Kos aangekondigd dat hij niet zal terugkeren in een nieuw college. Hoewel we het betreuren dat Pieter ons stadsbestuur zal verlaten, begrijpen we zijn besluit en het moment waarop hij dit neemt.

Lees verder >
Fractie
Harrie van Dongen

Voorbereiding Kadernota 2025-2028 (2)

Tijdens de behandeling in de Raadscommissie Bestuur en Middelen heeft de Stadspartij haar standpunt over het proces naar voren gebracht. Er werd in deze vergadering geen gelegenheid geboden om dieper in te gaan op de inhoud van de kaderbrief.

Lees verder >
Evenement
Stadspartij Den Helder

Lezing: “Huiselijk Geweld? Ver van mijn bed show.”

Ben jij ook van mening dat huiselijk geweld iets is dat ver van jouw realiteit staat? Denk je dat het alleen voorkomt in gezinnen die worstelen met armoede en talloze problemen? Denk opnieuw.

Kom en ontdek de ware aard van huiselijk geweld tijdens de lezing van Marieke Zeeman en Karin Hofland, getiteld: “Huiselijk Geweld? Ver van mijn bed show.”

Lees verder >
Fractie
Stadspartij Den Helder

Voorbereiding Kadernota 2025-2028

In de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 6 maart 2024 heeft onze fractie vragen gesteld over de voorgestelde bezuinigingen in de Kadernota van de Gemeente Den Helder. We hebben onze visie gedeeld en voorstellen gedaan die de inwoners van onze gemeente minder treffen.

Lees verder >
Bus door Den Helder
Fractie
Nadine Gatowinas

Zorgen om nieuw Vervoerplan Connexxion

Tijdens het reguliere overleg met Wethouder Augustijn, belast met onder andere verkeerszaken, heeft de Stadspartij Den Helder haar bezorgdheid geuit over enkele aanpassingen in het nieuwe vervoersplan van Connexion.

Lees verder >
Fractie
Harrie van Dongen

Het Helders perspectief

Gisterenavond stond het Helders perspectief op de agenda van de gemeenteraad, nadat het uitgebreid was besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Het was wat

Lees verder >