Algemene Ledenvergadering 23 februari 2024

Graag nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Stadspartij Den Helder. Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 23 februari 2024. In dit bericht lees met meer over de agenda en locatie.

Agenda

19.00

Aanvang

19.30

Opening

19.35

Notulen vorige vergadering

De leden zal worden gevraagd om de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 April 2023 vast te stellen.

19.40

Terugblik 2023 - Vereniging

Het bestuur blikt terug op het afgelopen verenigingsjaar en de activiteiten die zijn uitgevoerd. Daarnaast zal de leden worden gevraagd decharge te verlenen op de jaarrekening en begroting voor 2024.

19.50

Benoeming Kascommissie

Volgens de statuten ontstaan er twee vacatures in de kascontrolecommissie. Het bestuur zal een voordracht doen en ook leden kunnen kandidaten aandragen. Na een korte vragenronden zullen de leden worden gevraagd te stemmen over een benoeming.

20.55

Terugblik 2023 - Politiek

De fractie en wethouder blikken terug op het afgelopen politieke jaar en er is ruimte voor leden om vragen te stellen of om in gesprek te gaan over de koers.

20.15

Wijzigingen

De leden zal worden gevraagd akkoord te gaan met de volgende voorstellen:

  • Wijziging Statuten
  • Wijziging Huishoudelijk Reglement

20.20

Stadspartij 2.0

Het bestuur praat de leden bij over het Project Stadspartij 2.0 en er is ruimte voor leden om vragen te stellen of om in gesprek te gaan over de plannen.

20.30

Sluiting

Na de sluiting is ruimte om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Locatie

De vergadering zal plaatsvinden in:

Kopgroep Bibliotheek School 7
Keizersgracht 94
1781 BB Den Helder