Vragen over openbaargemaakt stuk over bedrijfsvoering Schouwburg de Kampanje

Na een mail van de Stadspartij Den Helder  aan de directeur en een verzoek tot openbaarmaking door het College heeft de Raad van Toezicht van “de Kampanje” de vertrouwelijkheid van het rapport opgeheven.

Nu kunnen wij onze vragen openlijk stellen en dat doen wij nu ook

Theater de Kampanje juli 2017 vragen-1

Rapport-Theater-de-Kampanje_Onderzoek-naar-de-bedrijfsvoering-bijlage.pdf