Stadspartij Den Helder verzoekt directeur Kampanje om openbaarheid eigen onderzoek

Wij hebben de directeur van schouwburg De Kampanje verzocht om het eigen onderzoek omtrent de bedrijfsvoering openbaar te maken:

Geachte heer Kerstens,

Gezien de ontstane commotie rond een “rapport” dat nu nog vertrouwelijk ter inzage ligt verzoeken wij u dit rapport direct openbaar te maken. Zo zijn wij als volksvertegenwoordiger goed in positie om te kunnen controleren wat er gebeurt met belastinggeld. Graag zien wij uw antwoord tegemoet.

Fractie Stadspartij