Stadspartij Den Helder

Fractie

Bestaat uit 2 gemeenteraadsleden, 4 commissieleden en een fractie assistent. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Den Helder in de raads- en commissievergaderingen.

Onze raadsleden

Harrie van Dongen

Harrie van Dongen

Fractievoorzitter/raadslid

Commissie

Bestuur en Middelen

Werkgeverscommissie

Klankbordgesprekken burgemeester

Nadine Gatowinas

Raadslid

Commissie

Stadsontwikkeling en Beheer (S&B)

Onze commissieleden

Niels Naning

Commissielid

Commissie

Bestuur en Middelen (B&M)

Gemeentelijke Auditcommissie

Jellie Gatowinas

Commissielid

Commissie

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Joël van der Kraan

Commissielid

Commissie

Stads Ontwikkeling en Beheer (SOB)

Frank Loman

Commissielid

Commissie

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Regionale Raadscommissie Noordkop

Ondersteuning