Stadspartij Den Helder

Bestuur

Het bestuur van de Stadspartij bestaat uit vijf leden. Deze worden benoemd door de leden tijdens de algemene leden vergadering.

Nico van Delft

Voorzitter

Dolf Salverda

Secretaris en Penningmeester

Ad Riekwel

Algemeen Bestuurslid

Rob van Putten

Algemeen Bestuurslid

Rob Zijlstra

Algemeen Bestuurslid
2de penningmeester