Gescheiden afval moet tussen de oren komen

Als voor 2020 niet minimaal 75 procent van het Helderse afval gescheiden wordt aangeboden dan worden de gemeentes forse boetes in rekening gebracht. Die weer via de afvalstoffenheffing door de burger moeten worden opgehoest. Volgens Jacqueline van Dongen gaat dat zomaar om twintig euro per huishouden per jaar. We zitten nu nog slechts net over de helft van het streefpercentage en sterker: er zit ook nog geen verbetering in.

Boete is niet de oplossing maar om-denken wel!!!!!