Brief aan gedeputeerden provincie Noord Holland over Den Helder

Wij hebben een brief naar de provincie gestuurd. De brief is gericht aan de gedeputeerden mevrouw Post en de heer Bond.

De Stadspartij Den Helder vraagt aandacht voor de ontsluiting van de Noordkop. Volgens de Stadspartij Den Helder blijft de economische ontwikkeling van de Noordkop te veel achter door de matige bereikbaarheid waardoor bedrijven twijfelen of zij zich wel dan niet willen vestigen in de Noordkop, hetgeen terug te vinden is in bijna elk uitgebracht rapport hierover. De fractie van de Stadspartij Den Helder wil hier graag eens over van gedachten wisselen met de gedeputeerde om eens te kijken of er binnen de provincie het zelfde beeld is ontstaan als dat wij vaststellen en wat hierin mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.
Lees meer ……..