Home » Motie participatie-app wordt uitgevoerd

Motie participatie-app wordt uitgevoerd

Naar aanleiding van een door ons ingediende motie is de gemeente van plan de participatie-app van “Gemeentepeiler” aan te schaffen.

Gemeentepeiler is een gebruiksvriendelijke participatie app waarmee inwoners regelmatig hun mening kunnen geven over thema’s en onderwerpen die spelen in hun gemeente, dorp, wijk of buurt. Denk hierbij aan opiniepeilingen en draagvlakonderzoeken over beleidsthema’s als veiligheid, duurzaamheid en het sociale domein. Lees hier meer

Google play
Apple Appstore