Home » College neemt motie over renovatie stadhuis integraal over

College neemt motie over renovatie stadhuis integraal over

Pieter Kos zei, namens het College van B&W, punt 1 t/m 6 integraal over te nemen als zijn duiding inhield wat de indieners bedoelden.
De duiding van de motie werd door de indieners beaamd en de motie werd ingetrokken.

Video-verslag over dit agendapunt