Afvalstoffenheffing onder controle houden

Het scheiden van je afval is niet alleen nu maar was ook vroeger de normaalste zaak van de wereld. Herinnert u zich bijvoorbeeld deze nog: de voddenboer, de schillenboer, het inzamelen van oud papier door verenigingen?  Dus groot is de verandering niet als de gemeenteraad wil dat ook nu iedereen gewoon zijn afval scheidt.

Dat heeft uiteindelijk voordelen voor iedereen. Het is duurzamer en geeft een schoner milieu. Daar genieten niet alleen wij van maar ook onze (kinds)kinderen. Daarbij komt dat het financieel een stuk aantrekkelijker is. De kosten voor het verbranden van afval gaan steeds meer omhoog. Het scheiden van afval heeft dus een positief effect op de afvalstoffenheffing. Want dan gaat er minder restafval de oven in en hoeft er dus minder te worden betaald aan verbrandingskosten.

Verandering stuit op verzet. Dat is meestal zo. Maar wij willen niet dat de kosten voor de inwoners oplopen. Uiteindelijk leidt goed afval scheiden tot een lagere afvalstoffenheffing dan in het geval dat het afval niet wordt gescheiden. Het is een kwestie van doen en wennen!

De gemeente Den Helder is een van de 46 gemeenten die de aandeelhouders zijn van HVC. Samen willen deze partijen de inwoners het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom is gekozen voor de nieuwe manier van inzamelen. Wie overlast heeft van het verzamelde plastic, kan het nu eens per twee weken aanbieden in plaats van eens per vier weken. Dus een betere situatie voor iedereen die zijn afval scheidt.

Bovendien willen de meeste inwoners af van de zak aan de lantaarnpaal. Voor iedereen (behalve centrumbewoners) komt er daarom op termijn een bak. Dat gebeurt eerst in Julianadorp en voor 2020 heeft iedereen er eentje. Daar waar mogelijk wordt maatwerk toegepast (denk aan grote gezinnen met luiers, huishoudens met incontinentiemateriaal). Dat juichen wij van harte toe!