Voorbereiding Kadernota 2025-2028 (2)

Tijdens de behandeling in de Raadscommissie Bestuur en Middelen heeft de Stadspartij haar standpunt over het proces naar voren gebracht. Er werd in deze vergadering geen gelegenheid geboden om dieper in te gaan op de inhoud van de kaderbrief.

Zoals de Stadspartij eerder aangaf, waren we goed op weg in Den Helder. Echter, toen kregen we te maken met een overheid die financieel onbetrouwbaar bleek. Hierdoor ontvangen we miljoenen minder vanuit het gemeentefonds, voor de gemeente de belangrijkste inkomstenbron.

Dit betekent dat er bezuinigd zal moeten worden. De raad heeft in meerderheid aangegeven een sluitende meerjarenbegroting te willen zien, waar het college nu mee aan de slag is gegaan. We zijn wat ongemakkelijk begonnen in dit proces, maar we zijn op weg. De Stadspartij is van mening dat we binnen dit proces niet moeten verzanden in formalistische discussies waar we niets mee opschieten. Het is belangrijk dat we naast alle antwoorden die we hebben gekregen op onze vragen, straks ook weten hoe we er financieel voor staan. Er zijn namelijk nog veel onzekerheden met betrekking tot de inkomsten en uitgaven in deze fase van de voorbereiding. Het college stelt voor om op een verantwoorde manier aannames te doen voor opgaven waar een grote mate van onzekerheid bestaat. Daarnaast moeten we nog beter in kaart brengen welker ruimtevragers- en brengers er zijn.
De lijst met mogelijke maatregelen die het college heeft gedeeld met de raad is slechts een lijst met opties. De mogelijke gevolgen van deze maatregelen moeten verder worden geanalyseerd, waarbij uit de beantwoording blijkt dat er nog verschillende punten moeten worden onderzocht.
De Stadspartij kan zich vinden in het voorgestelde tijdspad van het college, vooral omdat de tijd momenteel in ons voordeel kan werken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 280 van de 342 gemeenten een tekort voorzien in hun begroting voor 2026 en 2027. Dus wees gerust, we staan hier niet alleen in.
Ik heb veel reorganisaties begeleid die werden gedreven door bezuinigingen, en de lessen die daaruit zijn geleerd, laten zien dat onder druk meer schade kan worden aangericht dan gewenst. Laten we daarom proberen deze problemen op een zo pragmatisch mogelijke manier op te lossen, zodat we de eventuele schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Dit betekent dat we geen onnodige bezuinigingen moeten drukken.
College, het is net als thuis: als je geld tekort komt, moet je je ambities bijstellen en geen geld uitgeven dat je niet hebt. Daarom is het van groot belang dat u als college geen onnodige uitgaven doet totdat duidelijk is hoe wij er financieel voor staan.

Aandachtspunten

Als Stadspartij hebben we hebben we een aantal belangrijke aandrachtspunten die we het college en de raad mee zouden willen geven. Bezuinigen op de Hub in Julianadorp, het onderwijs en cultuur is voor ons onbespreekbaar. We zijn van mening dat we ons met deze maatregelen ‘in de voet schieten’ en staat haaks op wat we in coalitieakkoord hebben afgesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.