Home » Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing had een wat valse start. Wethouder Kos trekt nu de kar. Tot nu toe gaat het mondjesmaat beter, maar er moet echt nog een cultuuromslag gaan plaatsvinden bij het college, het ambtelijk apparaat en vooral ook de raad.

Hoe ga je met elkaar om, hoe gaan we met onze inwoners om? Het belangrijkst is dat we beseffen wie er voor wie is. Onze inwoners moeten altijd kunnen meepraten over wat er in hun wijk, straat en of stad gebeurt. Burgerparticipatie is wat de Stadspartij betreft onmisbaar. Hoe je dit inricht is ons om het even, maar het kan en mag niet zo zijn dat diegene met de grootste mond het altijd maar voor elkaar krijgt. Het ultieme zou kunnen en wat de Stadspartij betreft moeten zijn dat elk collegevoorstel zou moeten zijn voorzien van het advies vanuit de wijk, straat en of buurt, waarna de raad het in behandeling kan nemen.

Burgerparticipatie is nog niet zo ver en het is makkelijker op te schrijven dan te verwezenlijken. Je hebt namelijk altijd te maken met voorstanders en tegenstanders. De hoofdzaak zit tussen de oren, mensen zijn niet lastig, maar ze maken zich zorgen over hun stad, straat of wijk. Als je dat wilt accepteren raak je in gesprek. Je moet daarin heel eerlijk zijn, want niet alles kan.

We moeten ons wel realiseren dat je als raad soms hoe dan ook een besluit moet nemen. Er gaat heel veel goed, maar er gaat ook heel wat nog zeker niet naar onze zin. Dat veranderen we zeker niet door elkaar te beschadigen op Facebook, zonder zaken goed te onderbouwen. Je kunt als raadslid niet het ene moment roepen dat Den Helder zich moet aansluiten bij het “schone luchtakkoord” en de andere week geen standpunt in willen nemen over het gritstralen in dok 2. Als wij als raad niet het goeie voorbeeld geven, mag je dat ook niet van anderen vragen.

Het stadhuis is zo’n verhaal waar je na meer dan twintig jaar iets mee moet. Er ligt een plan, daar zijn mensen voor en daar zijn mensen tegen. Maar ook dat is de afgelopen twintig jaar zo geweest. Nu zijn we in de procedure op het punt beland dat de burger aan zet is om zich over het plan uit te spreken. Dit is zoals het hoort te gaan.

Ook nu moeten we in de discussie eerlijk zijn. Het is een lang verhaal. Maar iedereen moet met bestuurlijke vernieuwing aan de slag. We zijn op weg, maar er is nog heel wat te winnen.