Verlies van werkgelegenheid versus de komst van het stadhuis op Willemsoord.

Woensdag 31 maart hebben wij op verzoek van een aantal oppositiepartijen een extra Gemeenteraad gehad, betreffende de komst van het stadhuis naar Willemsoord.

Deze keer werden de werkzaamheden van de firma Damen gebruikt als argument om te stoppen met de plannen voor de komst van een stadhuis naar Willemsoord. Directeur van Damen Shipyards, dhr. Loosman had zijn zorgen geuit in het Noord Hollands Dagblad, dat de komst van het stadhuis op Willemsoord de doodsteek zou betekenen voor zijn activiteiten in dok 2 en benadrukte daarbij dat hij dan niet meer zou kunnen gritstralen aldaar. Omdat hij zijn milieuvergunning de afgelopen jaren steeds verder heeft zien afkalven, was het gritstralen al niet meer toegestaan op de locatie aan de binnenhaven zo gaf dhr. Loosman aan en als dat door de komst van het stadhuis straks ook niet meer zou mogen in dok 2 op Willemsoord zou dit de doodsteek zijn voor zijn bedrijf. Verder zouden de ambtenaren straks veel te veel overlast hebben van de geluidsoverlast die de werkzaamheden in dok 2 met zich mee brengen.

De oppositiepartijen hebben het verhaal van dhr. Loosman aangegrepen om hierover vragen te stellen aan het college en op basis daarvan de extra raadsvergadering uit te laten schrijven hetgeen hun goed recht is.

Vanuit de Stadspartij Den Helder hebben wij ons afgevraagd of het krantenartikel en de gestelde vragen aan het college nu wel het beoogde resultaat heeft opgeleverd van wat dhr. Loosman voor ogen had. Wij denken dat je bv. de discussie over wel of niet mogen stralen in dok 2 anno 2021 helemaal niet in het openbaar zou moeten willen voeren, omdat je feitelijk helemaal niet meer zou mogen gritstralen in de buitenlucht, omdat bij gritstralen een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Verder is er een misverstand ontstaan over de betrokkenheid van de firma Damen in het overleg over de toekomst van de haven. Vanuit het college was men in de veronderstelling dat de firma Damen daarin vertegenwoordigd was, terwijl dhr. Loosman aangaf dat dit niet zo was. Wethouder Visser heeft hier zijn excuses over aangeboden en de firma Damen sluit per direct aan in dit overleg en dat is goed, want deze ontwikkelingen kunnen ook goed zijn voor toekomst van de firma Damen. 

Daarom is het jammer te moeten constateren dat er vanuit Behoorlijk Bestuur middels een wat vage app wordt gesuggereerd dat de firma Damen nu alleen maar aansluit binnen dit overleg door chantabel gedrag. Ik citeer “ nu sluit de firma Damen aan? Doordat ze het mee eens zijn door wat gisteren is gebeurd? Of door chantabel gedrag.. Walgelijk in 1 woord!”    Wij vragen ons oprecht af waarom je over de rug van een ondernemer politiek gewin wilt halen door de firma Damen in zo’n onverkwikkelijke discussie te trekken.

Wij begrijpen de ongerustheid van dhr. Loosman, maar wij vinden tegelijkertijd dat deze voor het grootste gedeelte onterecht is. De meeste werkzaamheden in dok 2 kunnen heel goed naast een kantoorgebouw, want dat is het stadhuis, plaatsvinden. Op de “nieuwe haven” gebeurd het ook en ook daar levert dit geen enkel probleem op. V.w.b. de opslag van materialen moet het een en ander inderdaad anders georganiseerd worden, maar dat kan geen probleem zijn met het eigen bedrijf om de hoek. Dhr. Loosman heeft aangegeven dat alleen al met het onderhoud aan de twee clippers een omzet wordt gedraaid van zo’n slordige 9 miljoen euro.

Dan kan het toch niet zo zijn dat de firma Damen de lusten heeft en Den Helder de lasten, want laten we eerlijk zijn, de twee gebouwen zijn de laatste jaren hard achteruit gegaan.

De stadspartij heeft haar verantwoording willen nemen in deze discussie, door de pijnpunten te willen benoemen. Het niet willen benoemen van de pijnpunten en milieuaspecten vormen nl. een veel groter gevaar voor de werkgelegenheid bij de firma Damen, dan deze wel te benoemen. Je kan nl. beter met elkaar op zoek gaan naar adequate oplossingen dan dat er van buitenaf wordt ingegrepen en het werk terplekken wordt stilgelegd.

Het is daarom jammer dat er nu vanuit de oppositie geroepen wordt dat deze coalitie de werkgelegenheid bij de firma Damen in gevaar brengen. Het tegendeel is nl. waar! Door nu met alle grote spelers met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de haven gebonden activiteiten binnen Den Helder kunnen we komen tot duurzame oplossingen en een robuuste samenwerking in de haven. De firma Damen is niet alleen belangrijk voor Den Helder, maar ook voor onze Koninklijke Marine en dat willen wij in de toekomst graag zo houden.

Harrie van Dongen, Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder