Vragen aan het college over illegale bewoning

Soms gebeuren er zaken die wij niet meer kunnen uitleggen aan onze inwoners. Dat kan zijn omdat wij het niet goed geregeld hebben, maar het mag niet zo zijn dat onze inwoner niet langer kunnen vertrouwen op de naleving van de overeengekomen besluiten tussen Raad en college. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt moeten onze inwoners er op kunnen vertrouwen dat de gemeente in de geest van deze afspraken hun werk uitvoeren.

Lees de vragen.