Vragen aan het College over ongevallen op kruispunt Fabrieksgracht en Ruyghweg

De Stadspartij heeft vragen gesteld over dit kruispunt waar teveel ongevallen plaatsvinden.

We bieden het college tevens een oplossingsrichting en leveren nogmaals ons buurtonderzoek aan.

Wij hopen dat er snel een eind komt aan deze reeks ongevallen aldaar.

Lees de vragen.