Vragen Stadspartij over legaliseren van het parkeren zuidzijde Ruyghweg

Zoals u weet was de Stadspartij Den Helder sceptisch over de geboden oplossingen voor het parkeerprobleem aan oa. de zuidzijde van de Ruyghweg. Omdat het college aan heeft gegeven in gesprek te gaan met de betrokken bewoners, hebben wij het college hierin toen het voordeel van de twijfel gegeven.

De afgelopen dagen bereiken ons berichten dat er bewoners zijn die helemaal niet zo blij zijn met de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden. Omdat mensen hun auto nu legaal, op de stoep moeten parkeren is er een afgeschuinde trottoirband aangebracht die zo steil is dat er weinig tot geen verschil zit met een gewone trottoirband. Langs de N250 zijn mooi afgevlakte trottoirbanden gebruikt waar een auto redelijk vloeiend tegenop kan rijden. Dat is door de keuze van deze trottoirband op de Ruyghweg niet het geval, met als mogelijk gevolg op termijn, schade aan het voertuig.