Invoering van “Participatie app”

Wij dienen morgenavond een motie in om participatie te verbeteren door middel van een participatie-app. In dit digitale tijdperk past het gebruik van een app prima. Kijk maar naar de app “Makkelijk Melden”. 
Motie SPDH over participatie-app