Containertuintje misschien oplossing

Ondergrondse containers voorzien van een containertuin, dat zou weleens de oplossing kunnen zijn voor afval naast de ondergrondse vuilcontainer, wat voor velen een ergernis is. De Stadspartij dient maandag tijdens de gemeenteraad een motie in om de mogelijkheid hiervoor te onderzoeken. Maandagavond 27 mei wil de Stadspartij hierover een motie indienen

Motie SPDH over containertuintjes