Antwoorden op vragen over openstelling nachtopvang dnoDoen

Op 5 oktober hebben wij het college een aantal vragen gesteld over openstelling nachtopvang dnoDoen. Reactie van het college; De proef met de verruiming van de openingstijden bij dnoDoen heeft goed gewerkt Er is goed gebruik van gemaakt. Er was meer ruimte voor normalisering, persoonlijke verzorging en motivering voor doorstroom. Er was minder overlast op straat en op  openbare plekken. Dronkenschap en incidenten deden zich minder voor. Het voornemen van het college is om conform het voorstel van dnoDoen de nachtopvang vanaf 1 december weer vanaf 18.00 uur open te stellen. Na de positieve evaluatie van de proef met verruimde openstelling van de nachtopvang hebben we dnoDoen verzocht een ruimere openstelling van 1 december 2018 mee te nemen in de offerte voor 2019. DnoDoen heeft slechte ervaringen met bieden van onderdak in de opvanglocatie, van huisdieren. Het meenemen van dieren is daarom niet meer toegestaan i.v.m.:
  • het belang van medebewoners: het zijn gedeelde woningen, andere cliënten kunnen overlast hebben van huisdieren (blaffen, mauwen, krabben aan deuren) of er bang voor zijn;
  • de schade aan het meubilair en behang dat stuk wordt gemaakt en de geur van de dieren die achterblijft in de woning;
  • overwegingen van hygiëne: als huisdieren vertrekken kan er een vlooienplaag optreden.
Per situatie wordt door dnoDoen onderzocht of het dierenpension mogelijkheden biedt of er andere opties zijn. De meeste mensen met honden willen dit niet. Poezen kunnen meestal wel bij familie of vrienden worden ondergebracht.