Wijkplatform versus burgerparticipatie.

Wijkplatformen zijn bij uitstek de plek in Den Helder waar burgerparticipatie tot wasdom zou moeten komen. Vanuit een wijkplatform moeten initiatieven ontplooit kunnen worden welke echt vanuit de wijken opkomen. Voorwaarde daarvoor is dat deze initiatieven draagvlak krijgen.

Vindt u ook dat een wijkplatform in eerste instantie apolitiek haar werk moet kunnen doen?
Het is volgens ons nodig dat de burgers inbreng hebben in de samenstelling, het dagelijks bestuur en/of andere soortgelijke functies binnen zo’n wijkplatform.
De volksvertegenwoordiger mag en kan de bijeenkomsten bijwonen, maar moet daarin haar vertegenwoordigende plek weten, zij moeten hun oor te luister leggen. Dat is eigenlijk het enige wat ze moeten doen, luisteren!
Veelal gebeurt het nu dat raadsleden, instellingen en grote spelers binnen de gemeente een stempel drukken op de platformvergadering. Zij oefenen invloed uit in de wijkplatform-vergaderingen om zaken te sturen, waardoor er een extra politieke overleg-laag ontstaat binnen onze gemeente. Grote spelers of instellingen zijn geen belangenverenigingen maar hebben eigen belangen.

Vindt u ook dat de inwoner van Den Helder zijn invloed en ideeën moet kunnen uiten in het wijkplatform i.p.v. raadsleden, instellingen en grote spelers in onze gemeente?
Een wijkplatform moet voor de burgers van de burgers zijn, maar dat is nog lang niet bij alle politici doorgedrongen. Volksvertegenwoordigers moeten hun licht opsteken over zaken die spelen in de verschillende wijken en buurten, niet meer en niet minder.
Burgerparticipatie wordt vaak gezien als vervelend en vertragend. Je kunt het ook zien als de manier voor het vormen van draagvlak voor ideeën vanuit de buurten.
Wijkplatformen kunnen nog meer als participerend orgaan beschouwd worden, als volksvertegenwoordigers of instanties zich binnen de wijkplatformen niet zo nadrukkelijk zouden manifesteren. Wij willen opmerken dat inwoners van Den Helder zich meer in de wijkplatformen mogen manifesteren i.p.v. raadsleden of instanties. Dit gebeurt naar onze mening nog niet genoeg.
Een goed voorbeeld van burgerparticipatie is het tot stand komen van de toekomstvisie voor de “van Galenbuurt”. De visie is door inwoners zelf gemaakt, maar had ook kunnen voortkomen vanuit een meer natuurlijk proces binnen een wijkplatform, waar mensen vanuit de buurten en buurthuizen regelmatig bijeenkomen.

Moet een wijkplatform niet eindelijk de functie krijgen die ze verdient?
Van de burgers, voor de burgers, voor een leefbare buurt! Voor een buurt waar mensen naar elkaar omkijken en met elkaar aandachtspunten formuleren en bespreekbaar maken om de buurt te verbeteren! Een buurthuis kan daarin de ogen en oren van de buurt zijn! Het wijkplatform kan als verzamelaar van aandachtspunten als doorgeefluik naar de gemeente toe acteren zonder politiek gekleurd te zijn of als zodanig gebruikt te worden. Het wijkplatform moet belangen behartigen van groepen burgers en niet van instellingen of grote spelers binnen onze gemeente.

Namens de fractie Stadspartij Den Helder
Dolf Salverda.