Stadhuis: Rapport is OK maar geeft onvoldoende basis voor juiste keuze

De optie voor een nieuw stadhuis op Willemsoord zoals door het college voorgesteld, gaat wat ons betreft nu NIET door als eerste keuze, er kleven te veel haken en ogen aan!
Er worden wat ons betreft geen zittende huurders uit hun pand gezet.
Er moeten toetsbare berekeningen aan de raad worden voorgelegd aangaande nieuwbouw dan wel verbouw van een Stadhuis in Den Helder. De cijfers die er nu liggen zijn voor ons niet toetsbaar en geven onvoldoende inzicht om een juiste keuze te maken.

Wij willen een onafhankelijk onderzoek voor het huidige stadhuis. Onze leden van de Stadspartij Den Helder denken en hebben de overtuiging dat renovatie verreweg de goedkoopste optie is.
Wij denken daarom aan een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer. Wij zullen hier op aandringen.