Stadspartij Den Helder verwacht actie van wegbeheerder Schapendijkje

De verkeerssituatie op het Schapendijkje vraagt aandacht. De gemeente is de wegbeheerder en gaat dus over de inrichting van deze weg. De Stadspartij is van mening dat de verkeersveiligheid ernstig in het geding is. Over deze zorg is de fractie in gesprek gegaan met de wethouder verkeer, Jacqueline van Dongen.

Op het Schapendijkje wordt door automobilisten vaak te hard gereden. Met name voor fietsers levert dat soms risicovolle situaties op. De Stadspartij vindt daarom dat onderzocht moet worden hoe het Schapendijkje zo ingericht kan worden, dat de veiligheid van fietsers voorop staat. Daarbij kan worden gedacht aan ruime fietsstroken, remmende en weg versmallende maatregelen voor automobilisten, drempels, extra reflectie op de weg, borden, verlichting etc.

Binnen een week wordt een bericht van het college aan de gehele raad verwacht, waarin staat hoe het college met dit verzoek om wil gaan.

Fractievoorzitter Reenders:  “Wij verwachten een positieve reactie met bereidheid tot een goed onderzoek. De resultaten van een onderzoek en daaraan gekoppeld een plan van aanpak kan dan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het kost namelijk altijd geld en de gemeenteraad gaat over de centen. Misschien zijn er meer opties met verschillende bedragen. Dan heeft de raad wat te kiezen. Met hoe het eruit moet zien en wat de beste oplossing is, bemoeien wij ons niet. Daar zijn genoeg deskundigen voor met een enorme vakkennis.”

De Stadspartij heeft de urgentie benadrukt. Een gedegen plan kost wel wat tijd, maar onnodig uitstel wordt niet geduld. Zo nodig dient de Stadspartij dan alsnog een motie in. Gezien de bereidwillige opstelling van de wethouder en het brede draagvlak in zowel de stad als de gemeenteraad heeft het de voorkeur om met goed gesprek te bereiken wat er wordt gevraagd.