Ervaringen, knelpunten en hoe nu verder met toekomstvisie

Bewonersparticipatie van Galenbuurt

De Stadspartij Den Helder wil graag samen met bewoners uit de van Galenbuurt om tafel om te kijken hoe zij e.e.a. ervaren, waar zij nog knelpunten zien en hoe nu verder in het proces.

Wij nodigen de buurtbewoners daarom uit op woensdag 10 februari 2016 in buurthuis De Beuk, aanvang 20.00 uur. Voorafgaande aan deze bijeenkomst willen wij nog graag vanaf 18.30 uur een rondgang maken door de wijk met een aantal buurtbewoners.

Op het Stadshart na lag er tot nu toe nauwelijks een visie op de Stad Binnen de Linie. Haar afzonderlijke buurten leven van dag tot dag, met zo nu en dan discussies over bomen, parkeerplaatsen of handhaving van ongewenste zaken. De buurten zijn onderhevig aan beleid en regels die voor de hele stad gelden. Maar waar een buurt specifieke behoefte aan heeft, is vaak onduidelijk. Hoe moet een  buurt er op langere termijn bij liggen en waar moeten bewoners en instellingen zoals de gemeente dus langzaam naartoe werken?
Voor de Van Galenbuurt worden deze vragen nu beantwoord met voorliggende toekomstvisie. Deze laat zien hoe de buurt zich de komende tien jaar, dus tot ongeveer 2025, bij voorkeur zou moeten ontwikkelen.
De visie is het resultaat van een internetenque?te onder alle buurtbewoners en van buurtgesprekken onder twee groepen enthousiaste bewoners. Dit document moet uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad en dient dan meegenomen te worden in het nieuw te maken bestemmingsplan voor de Van Galenbuurt.