Discussie stadhuis afgesloten voor bewoners Boerhaavestraat

De Raad van State heeft eindelijk ook uitspraak gedaan. Het was voor de Raad van de onze gemeente al een uitgemaakte zaak. De bewoners wilde alleen nog de uitspraak van de Raad van State als bevestiging. Dit College heeft geen behoefte aan verzet en berust in de uitspraak.
Raad van State vernietigt bestemmingsplan stationsgebied Den Helder