Home » Vragen over huisvesting kwetsbare mensen in Visbuurt

Vragen over huisvesting kwetsbare mensen in Visbuurt

Zoals u weet heeft de gemeenteraad al meerdere keren haar bezorgdheid uitgesproken over het huisvesten van kwetsbare mensen dan wel groepen binnen de kwetsbare wijken binnen onze stad. Door een te grote concentratie kwetsbare mensen binnen een wijk te huisvesten, wordt de druk op zo’n wijk veel te hoog, hetgeen niet goed is voor eenieder die hier direct mee te maken krijgt. Wij zijn van mening dat wij hier duidelijke afspraken over hebben gemaakt met elkaar.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college
Schriftelijke vragen aan het college