Home » Sponsoren we in Den Helder veelplegers, of proberen we een maatschappelijk probleem op te lossen?

Sponsoren we in Den Helder veelplegers, of proberen we een maatschappelijk probleem op te lossen?

Afgelopen tijd is er een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de proef met zgn. veelplegers. Er is uitgebreid stilgestaan bij dit experiment en raads- en commissieleden hebben alle vragen kunnen stellen die zij wilden. Hoe jammer is het dan, dat er weer zo’n negatief verhaal uit voort komt van mevrouw List in het NHD. Natuurlijk kan je alles negatief uitleggen, maar als je weet hoeveel deze problematiek ons kost, zou je deze aanpak juist een kans moeten geven. Ik vraag mij dan altijd af of dit raadslid hierover contact gezocht heeft met in dit geval wethouder Kos, waarom gelijk weer zo in de krant. Mevr. List vind het asociaal om veelplegers te sponsoren, maar is het dat ook, ik denk het niet! Er wordt geprobeerd om deze mensen het leven weer op de rit te laten krijgen, zodat ze daarna weer op een normale manier mee kunnen gaan draaien binnen de maatschappij, zodat wij er met z’n allen minder last van ondervinden. Het is natuurlijk te billijken dat er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan deze pilot is gegeven, omdat we hier te maken hebben met de wet op de privacy en de pilot niet  onder druk van bv de buitenwereld bij voorbaat zou zijn gedoemd te mislukken.

Om een indicatie te geven waar we het dan over hebben. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor verslaving aan alcohol en drugs bijna 820,2 miljoen euro in Nederland. Dit komt overeen met 0,93% van de totale zorguitgaven in Nederland. De zorg voor alcohol- en drugsverslaving omvat 3,26% van alle zorguitgaven die gemaakt zijn voor psychische stoornissen. Ruim 93% van de uitgaven aan zorg voor alcohol- en drugsverslaving gaat naar de geestelijke gezondheidszorg. Dit is geld wat wij als gemeenschap moeten opbrengen en dan heb ik het nog niet eens over de sociale ongemakken die dit met zich mee brengt en waar wij met z’n allen last van hebben. Natuurlijk kunnen we op onze handen blijven zitten en alle overlast voor zoete koek aan nemen, we kunnen ook proberen er wat aan te doen en ja, dat kost in eerste instantie geld.

Maar als we hiermee mensen kunnen helpen terug in de maatschappij te komen zal het op de langere termijn geld opleveren en maatschappelijke problematiek oplossen.

Focus op preventie en herstel, verslaving is nl. ook een ziekte, geen keuze.

Sponseren wij hiermee de veelplegers, of zorgen we op termijn voor een beter leefklimaat in de wijken, ik denk het laatste, maar je moet het wel willen begrijpen.

Harrie van Dongen
Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder