Home » Schriftelijke vragen aan het College van B&W over loden leidingen

Schriftelijke vragen aan het College van B&W over loden leidingen

Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bijna 100 gemeenten weten zelfs niet of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten.

Lees hier onze vragen

Lees artikel van NOS