Home » Jacqueline van Dongen treedt af als wethouder

Jacqueline van Dongen treedt af als wethouder

Stadspartij-wethouder Jacqueline van DongenJacqueline van Dongen wordt wethouder in Zwijndrecht. Zij is daarvoor gevraagd door de lokale partij Algemeen Belang Zwijndrecht. Ook wordt ze bestuurslid van de Drechtsteden: het intensieve samenwerkingsverband van zes gemeenten in die regio.

Voordat Van Dongen naar Den Helder kwam, was zij gemeenteraadslid in Dordrecht en fractieleider van de samenwerkende lokale partijen in Drechtsteden, waar ook Zwijndrecht deel van uit maakt. Zij krijgt in Zwijndrecht onder meer de portefeuilles Leefklimaat, Natuur, Duurzaamheid en Dienstverlening. Ook in de regio wordt Duurzaamheid een van haar belangrijkste onderwerpen.

Wethouder van Dongen: “Ik ben intens van het stoere karakter van Den Helder gaan houden en zal dat altijd blijven doen. Toen ik voor deze functie gevraagd werd, heb ik zorgvuldig alle afwegingen op een rij gezet. Het sterke accent op duurzaamheid en het feit dat ik voor een zeer stevige regionale samenwerking mag gaan werken, gaven bij mij de doorslag.”
Van Dongen heeft vanmorgen haar ontslagbrief aan het college en de gemeenteraad van Den Helder ingediend. Gister heeft ze de fractievoorzitter van de Stadspartij Den Helder ingelicht, de partij namens wie ze in het college zat. Ze blijft nog een maand in dienst als wethouder in Den Helder, om lopende zaken goed over te dragen.