Motie Kamerverhuur en woningsplitsing

De Stadspartij, BvDH en het CDA hebben de motie op 27 mei ingediend. De wethouder heeft deze motie overgenomen en gezegd dat deze later het jaar helpt bij het formuleren van nieuw beleid op dit punt.