Den Helder ontkiemt

Deze begroting is een prima vertaling vanuit de kadernota en is structureel sluitend en dat verdient meer dan een compliment aan dit college.

Het is altijd mooi, als je met elkaar de bevestiging krijgt dat we doen wat we hebben afgesproken en dat we elkaar de ruimte gunnen om te zeggen wat we er van vinden, zonder dat er heibel in de tent is.  Dit alles is een groot compliment naar deze coalitie, maar natuurlijk ook aan deze gemeenteraad.  Politieke stabiliteit is goed voor de stad en straalt vertrouwen uit naar onze omgeving. Het is hier wel eens anders geweest heb ik begrepen.

Langzaam maar zeker kruipt deze stad verder uit haar schulp, Den Helder ontkiemt. Met dank aan eenieder die hierin een bijdrage heeft kunnen en willen leveren. Deze vooruitgang wordt zelfs tot over onze landsgrenzen heen opgemerkt. Zo mag de Kopgroep Bibliotheek in school 7 zichzelf gelukkig prijzen met belangstelling van over de gehele wereld en daar snoept deze stad van mee. Maar Den Helder heeft natuurlijk nog veel meer te bieden, eigenlijk te veel om op te noemen en laten we dat met zijn allen koesteren en uitdragen.

Het college geeft aan dat de economische ontwikkelingen gunstig zijn, en dat lijkt ook zo, maar laten we ons wel realiseren dat nog lang niet iedereen hiervan meeprofiteert. Laten we vooral zorgen dat we oog houden op zij die het minder hebben of door domme pech buiten de boot dreigen te vallen.

We weten dat hier hard aan wordt gewerkt door het college en vanuit het Sociaal Domein, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen.

De gemeentelijke begroting biedt de komende jaren ruimte om onze ambities voort te zetten en uit te breiden daar waar mogelijk, maar de bomen groeien ook hier niet tot aan de hemel. Ambities zijn mooi, maar laten we daarin niet te hard van stapel lopen als wij onze basisvoorzieningen nog niet voldoende op orde hebben. Het mag dan relatief goed gaan, maar er is ook nog genoeg te doen, zoals het college ook al heeft aangegeven.

De Stadspartij wil haar zorg uitspreken en het college aansporen om werk te gaan maken van plannen voor investeringen in onderwijs en jongerenhuis- vesting.  De huisvesting van “Scholen aan zee” aan de Bijlweg is feitelijk niet meer van deze tijd en het vinden van nette betaalbare jongerenhuisvesting blijft voor de komende jaren sterk achter op de vraag, bij een verwachtbare expanderende werkgelegenheid in en om onze stad. Vanuit de PvdA is hiervoor  al een eerste aanzet gegeven, waarbij we in een verdere uitwerking mogelijk van de nood een deugd kunnen maken.

De Stadspartij is het lang niet altijd eens met het college, maar al met al mogen wij wel stellen, goed op weg te zijn met deze stad.

Omdat wij ook in Den Helder ons geld maar één keer kunnen uitgeven, zal de Stadspartij zelf niet met extra moties of amendementen komen, omdat wij vinden dat we de begroting op orde moeten zien te houden.

Wij hebben dan ook een weloverwogen afweging gemaakt in de beoordeling van de ingediende moties en of amendementen. Omdat de plannen mede vanuit de bevolking tot wasdom zijn gekomen zullen in ieder geval onze steun geven aan de motie van het CDA en de VVD m.b.t. de verdere ontwikkelingen voor Julianadorp.  

Als we het met elkaar, voor elkaar willen doen en we onze bewoners er zo veel als mogelijk bij willen betrekken, zal het ons zeker gaan lukken om deze stad nog aantrekkelijker te maken dan dat het nu al is

Namens de fractie van de  Stadspartij Den Helder

Harrie van Dongen, fractievoorzitter.