Vragen aangaande verkeersproblematiek

Het overgrote deel van de kinderen die naar het bijzonder onderwijs gaan in Den Helder wordt door de ouders met de auto naar school gebracht en gehaald.
Een klein deel daarvan wordt met busjes van een vervoersbedrijf van en naar huis vervoerd, waarbij de chauffeur de verantwoordelijkheid draagt voor deze kinderen.
Door de verkeersdrukte bij het uitgaan van de scholen wordt het voor de chauffeurs bijna onmogelijk om bij de scholen te komen.
Het betreft hier vooral locaties Drs F. Bijlweg 234 (De Pionier en De Pijler), SBO Kompasschool Drs. Bijlweg 234 en na de komst van de moskee op Woensdag en vrijdag bij het Linie college aan de Fresiastraat 2.

Onze vraag aan het college: Is het college bereid om alles in het werk te stellen dit probleem voor de leerlingen en chauffeurs zo snel als mogelijk op te lossen in samenwerking met de scholen, de moskee in de Fresiastraat en de betreffende vervoersbedrijven?

schriftenlijke vragen m.b.t. de verkeersproblematiek bij het bijzonder onderwijs