Grootste partijen maken een doorstart

Het is genoeg geweest! Beter voor Den Helder en het CDA beloofden andere politiek. Sinds de verkiezingen is hier nog weinig van terecht gekomen. Daarom bespraken beide hoe uit de impasse te komen. Beide partijen verklaren in gesprek te willen om te komen tot een brede en stabiele coalitie.

Assorgia: “Als ik naar de verkiezingsuitslag kijk, is een coalitie met een lokale en landelijke kant het beste voor de stad. Deze wens heb ik meermalen uitgesproken.” De leider van de grootste partij wil nu vooruit. Krul vult aan: “We willen beiden een streep zetten onder de afgelopen periode. Het wantrouwen moet voorbij zijn en partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Samenwerking is nodig om aan de stad te bouwen.”

De verkenning, afgelopen week, leverde een formatie op van: Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij, CU en PvdA. Assorgia erkent dat dit veel partijen zijn die elkaar moeten vinden, maar onmogelijk is het niet. “De coalitie Stiekem is hiermee van de baan. We willen een nieuwe start maken”, aldus Assorgia: “Het is nu zaak om vaart te maken in deze samenstelling.”

In petit comité bereiden Beter, CDA, VVD en Stadspartij het vervolg voor, zowel inhoudelijk als op het onderling vertrouwen. Krul: “Met name deze punten zijn in het voortraject niet besproken, terwijl dit wel de belangrijkste onderhuidse issues waren in de afgelopen weken.” Ook bespreken zij de mogelijke aanstelling van een formateur, die draagvlak heeft bij alle partijen aan tafel. Daarna gaan de zeven partijen aan tafel. Assorgia: “Ik verwacht dat we in de loop van volgende week de eerste gesprekken hebben in de brede samenstelling.”

Beide partijen gaan een open proces in, met duidelijke communicatielijnen en een belangrijke ondersteuning vanuit de griffie.