Schriftelijke vragen Stadspartij over openbaar vervoer

De Stadspartij stelt vragen aan het college over de nieuwe concessie aan Connexxion voor het openbaar vervoer in Noord Holland.
Door in de Noordkop drie lijnen te gaan schrappen en elders in de provincie ook nog enkelen kan men de inschrijving goedkoper maken.
Schriftelijke vragen Stadspartij over openbaar vervoer