Signaal richting regio en bedrijven!

Er is al jarenlang gepraat over het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt. Gisteren is, in de commissie vergadering Bestuur en Middelen van de gemeente, komen vast te staan dat een meerderheid  achter de inspanningen staat om een slinger te geven aan de realisatie van dit mooie project. Speerpunt 10 van ons verkiezingsprogramma wordt ingezet door wethouder Pieter Kos van Economische groei. De Stadspartij Den Helder is trots op het feit dat nu eindelijk doorgepakt wordt na jaren lang twijfelen. Hollands kroon gaat nu ook verdere stappen zetten in de besluitvorming. Het vliegwiel heeft een zet gekregen. Bedrijven gerelateerd aan de Port of Den Helder kunnen uitzien naar een gemeente en regio die vooruit wil. De Haven als trekker van de economie en werkgelegenheid zijn drijfveren van de Stadspartij Den Helder