Hergebruik van gebouwen

In de Helderse Courant van 6 november 2014 komt een artikel over het stadhuis. Wethouder Visser zegt dat alles wordt onderzocht en ook nieuwbouw niet wordt uit gesloten in het onderzoek.

Nieuwbouw op de stationslocatie is uitgesloten.
Onze eerste keus is hergebruik van gebouwen. Het college mag alle mogelijkheden onderzoeken maar het is de raad die beslist en onze prioriteit blijft: “hergebruik van gebouwen”.

In Den Haag wordt door de regering ook gepropagandeerd, meer gebruik te maken van bestaande gebouwen.

Peter Reenders
Fractievoorzitter Stadspartij Den Helder