College voortvarend te werk

Het college wil het vervuilde Vinkenterrein in 2015 goed laten opknappen. Na de bodemsanering is het terrein dan openbaar toegankelijk, ingezaaid met gras en de parkeerplaatsen en speelterrein zijn behouden. Bovendien is het risico voor de volksgezondheid weggenomen. Het voorstel wordt binnenkort door de raad behandeld.