Schriftelijke vragen over warmtenet de Schooten aan college van B&W