Schriftelijke vragen over warmtenet de Schooten aan college van B&W

Wij hebben de volgende vragen gesteld over warmtenet de Schooten.
Lees ze hier!