Schriftelijke vragen over “de Kleine Werf” op Willemsoord

Wij hebben vragen gesteld over verschillende zaken aangaande de gang van zake rond de “Kleine werf”.

Lees ze hier !!!

Meer? Tik op de plaatjes