‘Zorg voor de achterblijvers’ – Algemene Beschouwingen 2023

Lees hier de Politieke Beschouwingen 2023 van de Stadspartij Den Helder met de titel 'Zorg voor de achterblijvers'.

Na het komende reces zal er een einde komen aan de jarenlange discussie over het stadhuis in onze stad. Wij willen daarom wethouder Wouters complimenteren met het behaalde resultaat. De een vind het mooi terwijl de ander het weggegooid geld vind, maar feit is dat het nu klaar is.

De gemeente Den Helder kijkt aan tegen een negatief jaarsaldo van enkele miljoenen voor de komende jaren. Dat blijkt uit de kadernota 2024-2027 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

De grootste uitdaging vormt de kostenstijging binnen het sociaal domein en dan met name de Jeugdzorg. De bijdrage van het Rijk loopt terug, terwijl de problematiek toeneemt. Er zijn evenwichtige maatregelen nodig, maar B&W hebben besloten om niet nu al te gaan bezuinigen om daarmee een serieus signaal af te geven naar de landelijke en provinciale overheid en dat is goed.

Daar waar de gemeenten in de problemen komen en dit land van crisis naar crisis leeft, laten onze Haagse politici het land in de steek, enkel en alleen om politiek gewin.

Den Helder knapt zienderogen op, we maken mooie stappen maar helaas geld dit niet voor iedereen. Wij zijn het daarom ook niet altijd eens met dit college en blijven daarom ook als coalitiepartij kritisch, maar dat bent u wel gewend van ons.

De twee beslispunten in het besluit m.b.t. de kadernota geven de Stadspartij voldoende vertrouwen dat het college in alle rust kan werken aan een plan B komende tot een sluitende begroting voor als het Rijk definitief achter blijft met betalingen voor het Sociaal domein in het algemeen.

De Stadspartij heeft dus wel vertrouwen in dit college en wij zijn er van overtuigd dat zij straks met een goed uitgebalanceerd en weloverwogen voorstel zullen komen richting een sluitende
begroting, zonder dat er onoverkomelijke en onnodige schade wordt aangericht. Er is wat de Stadspartij betreft geen enkele reden voor paniekvoetbal op dit punt, en wij zullen het in onze ogen overbodige amendement hierover dan ook niet steunen!

Het hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord moet versterkt worden. De provincie en de netbeheerders zetten samen met de gemeenten alles op alles om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk optimaal blijft functioneren, ook al zijn ze rijkelijk laat.

De hele energietransitie gaat nog een zware wissel trekken op gemeenten en haar bewoners. Omdat nog niet goed duidelijk is wat het ei van Columbus is in deze, raden wij u nogmaals ten strengste aan iets uit de pas te gaan lopen, omdat wij het maar een keer goed kunnen doen.

Met een kleine aanpassing op de laadvisie, waar wij blij mee zijn, krijgen mensen wonende in rijtjeshuizen met zonnepanelen ook de mogelijkheid om hun auto vanuit huis op te laden door gebruik te maken van de zgn. kabelgoot tegels.

Er is een prachtige overeenkomst bereikt met FC Den Helder, waarvoor onze complimenten. Hiermee kan de vereniging de komende jaren verder en wij pleiten er dan ook voor dat wij er met zijn allen voor gaan zorgen dat FC Den Helder nog jarenlang van de streepjesberg, gebruik kan blijven maken, want onze stad heeft meer aan een sportcomplex dan aan een aantal duinvilla’s.
Op de valreep kregen wij mee dat er een sportconvenant is afgesloten met de sportfederatie, ook dat zijn goeie berichten wethouder, het is goed om samen op te trekken.

Als we het dan toch over sport hebben, laten we met zijn allen na gaan denken over het ijsbaan terrein naast de linie. Dit terrein ligt er gemiddeld 360 dagen per jaar doelloos bij en dat moet toch anders kunnen. Hoe kunnen wij dit terrein multifunctioneel gaan gebruiken?

De Stadspartij heeft al diverse keren vraagtekens gesteld bij het gevoerde beleid op en over Willemsoord. Het krantenartikel van vandaag over het veel te duur afgesloten energiecontract bevestigd dit nog maar eens. Een langdurig energiecontract afsluiten als de prijzen torenhoog zijn, hoe haal je het in je hoofd. Verder wordt er geld gevraagd voor het oplossen van de parkeerproblematiek op Willemsoord, terwijl we 100 parkeerplaatsen willen schrappen ten faveure van het prestigeproject “de kleine werf”, welke kost wat het kost zal moeten worden doorgevoerd. Vanuit diverse kanten krijgen wij te horen dat je makkelijker een afspraak kan maken met de paus dan met mevr. Hoog en dat is kwalijk. Wij maken ons grote zorgen over Willemsoord en vragen ons echt af wie hier toezicht houd, want uiteindelijk is het de gemeente Den Helder die hier de dupe van wordt!

Onze complimenten voor het op de valreep overeengekomen Bestuursakkoord Maritieme cluster. Het ziet er hoopvol uit, en het is mooi dat er nu eindelijk beweging begint te komen in en vanuit het havendossier en het zou mooi zijn als de Kooyhaven hier van kan meeprofiteren.

Even iets heel anders. Als fractie van de Stadspartij zijn wij het afgelopen jaar diverse keren op de openbare begraafplaats geweest en hebben wij kennis mogen maken met een bevlogen groep mensen die de begraafplaats beheren en onderhouden. Dit zijn de ambtenaren zoals je ze graag ontmoet, de bevlogenheid en de trots waarmee deze mensen hun werk doen zou een voorbeeld voor eenieder mogen zijn. College wees zuinig op deze mensen.

We hebben een prachtige nieuwe strandopgang gekregen in Huisduinen, het Loopuytpark is aangepakt en de omgeving van de gastronoom ligt er weer prachtig bij waar jongeren weer een plek hebben om samen te komen, voor het project ONS kan een tijdslijn worden uitgezet, de Tillenhof kan verder er zijn extra parkeerplekken gekomen achter de Schootenplaza en door de quickscan is er bijna
geen stikstofberekening nodig bij evenementen en … er zijn tegenwoordig zelfs legpuzzels van onze stad, om zo maar eens een paar onderwerpen te noemen.

Den Helder heeft straks een fantastisch mooi Stadshart, maar laten wij er nu wel eindelijk eens voor gaan zorgen dat alle goeie zaken die wij regelen niet wegvallen tegen het contrast met onze kwetsbare wijken, want de kwetsbare wijken gaan harder achteruit, dan dat het stadshart vooruit gaat.

Afgelopen week kregen wij de positieve evaluatie van het uitvoeringsprogramma, toezicht, handhaving, vergunningen en veiligheid binnen. Het andere verhaal is, als mensen klagen over overlast van te veel buitenlandse werknemers in de buurt, krijgen ze vanuit de gemeente te horen dat deze mensen toch ook ergens moeten wonen! Als mensen klagen over de constante overlast van kwetsbare personen die in de wijk gehuisvest worden, krijgen ze te horen, als de telefoon al wordt opgenomen, dat ze niet zo moeten zeuren.

Als mensen om hulp vragen omdat er mensen ziek op straat of in een steeg liggen is er niemand bij wie ze terecht kunnen, en laten wij het dan maar niet hebben over de overlast vanuit dnoDoen of Beacura in de buurt.

Wij zadelen deze buurten op met deze overlast, dus neem het de bewoners dan niet kwalijk dat zij hier met enig chagrijn op reageren omdat wij ze gewoonweg in de steek laten!

In tegenstelling daarop heeft dhr. Vreugdenhil, die tegenwoordig namens de familie van de Wint en de Nollen onderhandeld een betere ingang binnen het stadhuis dan dat de bewoners vanuit de kwetsbare wijken hebben, want geld voor de Nollen en de Seasaw, hebben meer prioriteit gekregen dan die voor onze kwetsbare wijken, waar we al jarenlang over praten, maar waar nog geen letter over op papier staat en dat betreuren wij ten zeerste.

Mensen zullen volgens ons maar zeer beperkt naar onze stad afreizen voor de Seasaw of de Nollen, ze komen naar onze stad voor de rust, de zon, de duinen en de zee. Wat de Stadspartij betreft maken we dan ook geen geld vrij voor deze twee prestigeprojecten zolang wij nog zoveel noden hebben binnen onze stad.
Wij zijn blij dat er nu echt werk wordt gemaakt van inclusie binnen het gevoerde beleid. Met de komst van het Kees de jager pad, de extra rolstoelen die er gaan komen voor op het strand en met de inclusie agenda in aantocht denken wij dat de wethouder hier goed mee bezig is voor mensendieck dit nodig hebben.

Tot slot

Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen vraagt iets meer inspanningen dan alleen het opstellen van een manifest, dan moeten wij onze inwoners wel iets te bieden hebben, dan moeten wij de problematiek welke inwoners en ondernemers ervaren serieus willen nemen, dan moeten wij ook bereid zijn om onze inwoners een daadwerkelijke stem te geven.