Home » Zonnepanelen en capaciteit-problemen op het net (antwoorden op onze vragen)

Zonnepanelen en capaciteit-problemen op het net (antwoorden op onze vragen)

Op 17 juni 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad de navolgende vragen gesteld over Zonnepanelen en capaciteitsproblemen,

Antwoorden op schriftelijke vragen SPDH over zonnepanelen en capaciteit netwerk