Home » Wethouder Stadspartij voor duurzaam

Wethouder Stadspartij voor duurzaam

In Den Helder hebben de gemeente en zeven grote organisaties 15 maart 2017 een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Hiermee wordt het grote potentieel aan duurzame warmte en de vraag daarnaar aan elkaar verbonden.

“Met deze samenwerking krijgt de doelstelling van Den Helder om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, een goede duw in de rug. Een duurzaam warmtenet draagt namelijk bij aan een forse CO?-reductie”, zegt wethouder Odd Wagner van Den Helder. De komende maanden worden vooral gebruikt om alle mogelijkheden te onderzoeken en de haalbaarheid te toetsen. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte. Eind 2017 moet dit onderzoek klaar zijn en is duidelijk welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Uiteraard is de Stadspartij Den Helder voorstander van duurzaam.