Home » Welkom

Welkom

Geacht nieuw lid,

Hartelijk welkom als lid van de Stadspartij Den Helder!

Door middel van deze pagina wil het bestuur u graag op de hoogte brengen van een paar gangbare zaken binnen onze vereniging.

Het bestuur bestaat uit Jan koors (voorzitter), Dolf Salverda (secretaris), Nico van Delft (penningmeester) en de overige bestuursleden Ed Schotman, Ad Riekwel, Paul Jansen en Jan Kaauw.

Onze politieke partij is momenteel met 2 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de gemeente Den Helder. De navolgende leden hebben zitting in de gemeenteraad: Suzanne Wisgerhof en Harrie van Dongen (Fractievoorzitter).
Daarnaast wordt de fractie ondersteund door commissieleden, dit zijn momenteel Dolf Salverda, Frank Loman, Nadine Gatowinas en Jellie Gatowinas. Namens de Stadspartij Den Helder zit er 1 lid in het college van burgemeester & wethouders, te weten Pieter Kos.

Het bestuur van de Stadspartij Den Helder is vertegenwoodigd bij vergaderingen van de fractie.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging vind in het eerste half jaar van het kalenderjaar plaats. U ontvangt hierover per e-mail een uitnodiging.

De volgende publicaties zijn van belang voor u

Statuten Stadspartij Den Helder
Huishoudelijk Reglement uitgave 2019 juni

Stadspartij programma 20182022
Helders-Akkoord-2018-2022

Elke laatste vrijdag van de maand is er in het partijgebouw aan de Californiestraat 41 een ledenavond. De avond begint om 19.00 uur en is bedoeld als gezellig samen zijn tussen de leden.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor een geheel kalenderjaar. Mocht u uw lidmaatschap alsnog willen opzeggen (waar wij natuurlijk niet van uitgaan), dan verzoeken wij u dit tijdig (1 maand voor het einde van het kalenderjaar), schriftelijk of per mail,  bij de secretaris te doen. secretariaat@spdh.nl.

Alle informatie is ook terug te vinden op de website van de vereniging: www.stadspartijdenhelder.nl

Wij wensen u een bijzonder plezierige en politieke tijd bij de Stadspartij Den Helder toe en nogmaals

VAN HARTE WELKOM  !!!

Namens het bestuur van onze politieke vereniging,

Uw voorzitter


Ga weer naar Homepage