Home » Vragen Stadspartij aan college aangaande straling antennes mobiele telefonie

Vragen Stadspartij aan college aangaande straling antennes mobiele telefonie

Ons bereiken signalen dat de mast in de nabijheid van Station Zuid (Landmetersweg) verhoogd is en dat er antennes bijgeplaatst zijn.

Er is onrust in deze buurt over het fenomeen straling en de invloeden op de gezondheid onder bewoners in de omgeving van deze mast. Gemeenten beoordelen nu of ergens een nieuwe zendmast mag komen. Al in 1999 werd een Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden opgesteld, maar die is in Nederland niet wettelijk ingevoerd.

‘Het is niet zo dat er nu geen rekening wordt gehouden met straling, daar letten gemeenten op, op basis van een convenant met telecomproviders’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische zaken. Op www.antennebureau.nl staan rapporten van veldsterkte-metingen in Nederland. Ik vind geen rapport over de desbetreffende antennemast terug; het laatste rapport dat ik terugvind is over het Bernhardplein en is gedateerd 13 april 2015.

Vragen:

  1. Zijn bewoners in de omgeving van station Zuid door de gemeente ingelicht over verhoging van de mast en bij plaatsing van antennes en de gevolgen daarvan voor de omgeving? Zo niet, bent u bereid dit alsnog te doen?
  2. Als controle bij de gemeente is neergelegd, hoe is in Den Helder dan deze controle geborgd?
  3. Is het RUD NHN hierbij ingeschakeld?
  4. Is er achteraf veldsterktemeting gedaan en zijn hier gegevens van bekend?
  5. Hoe het met de andere masten/antennes in Den Helder gesteld op het gebied van metingen?
  6. Is u bekend dat er onderzoeken zijn die aangeven dat elektromagnetische velden van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid?
  7. Kunt u ons verzekeren dat de uitkomsten van dit onderzoek geen gevaar inhouden voor de volksgezondheid in de omgeving van deze mast?
    Zo ja, waarop heeft u dat gebaseerd? Zo nee, waarop heeft u dat gebaseerd?
  8. Kunt u met andere gemeenten erop aandringen dat, met het zicht op invoering van het nieuwe 5G netwerk, er eindelijk landelijke richtlijnen worden vastgesteld.