Home » Vragen over verplaatsen van de “Pinas” aan College van B&W

Vragen over verplaatsen van de “Pinas” aan College van B&W

Tijdens de raadsvergadering van 8 Juli 2018 heeft de Stadspartij een motie ingediend tegen het in onze ogen onnodig verplaatsen van “de Pinas” op Willemsoord. De Stadspartij is van mening dat het college van burgemeester en wethouders haar verantwoording moet nemen ten tijden van noodzakelijke bezuinigingen. Het kost veel geld volgens de Stadspartij Den Helder
Schriftelijke vragen SPDH mbt de verplaatsing van de Pinas