Home » Vragen aan College van B&W over kamerverhuur Visbuurt

Vragen aan College van B&W over kamerverhuur Visbuurt

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2019 hebben het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder een motie ingediend over het verder terugdringen van  kamerverhuur. Na verregaande toezeggingen door de wethouder is deze motie toen ingetrokken. Wij hebben diverse keren informeel, maar ook in commissieverband over deze problematiek gesproken. Gemeenteraadsleden, maar zeker ook bewoners zouden er dan toch van uit mogen gaan dat het college de overeengekomen afspraken nakomt en hier ook op handhaaft.

Lees hier de vragen